Hvem kan delta?

Levangermartnan inviterer aktører innen jordbruk, handel, industri og håndverk til å delta på Levangermartnan. Humanitære organisasjoner og idrettsorganisasjoner er også velkommen. Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense antall deltakere med like varegrupper. For deltakere med tombola, utlodning o.l. blir antallet begrenset prosentvis av øvrige deltakere. Plass for aktivt demonstasjonssalg er svært begrenset.

Du kan søke om bodplass i skjemaet nederst på siden, og vil motta en skriftlig beskjed om tildelt plass vil bli gitt.

Priser
Plassavgift for ferdig oppsatt bod: kr 3700,- (3 x 3 meter)
Plassavgift for egen bod/stand/bil etc: kr 980,- pr. påbegynt meter front.
Plassavgiften inkluderer strøm til belysning og demonstrasjoner.
Ekstra strøm koster kr. 750,- (Popcorn, takke, sukkerspinn)

Det er av stor betydning at de som har egen salgsvogn/bod/bil etc.
holder seg innenfor en dybde på 2,5 meter.
Gunstigst plassering får du ved å leie bod av martnaskomiteen.

Fasiliteter og overnatting
Har du behov for overnatting, kontakt.
Thon Hotel Backlund tlf. 74 08 16 00
Levanger Camping tlf. 40 00 70 06
Munkeby Herberge tlf. 99 69 23 15

Vakthold, renhold, forsikring
Arrangøren sørger for rydding og renovasjon i martnasområdet hver kveld etter salgstidens slutt. Arrangøren har ikke ansvar for eventuell skade eller tyveri, men vakthold vil bli gjort mest mulig effektivt fra angitt stengetid. Det påhviler hver enkelt deltaker å sørge for forsvarlig stenging av egen stand og egen forsikring.

Markedsføring
Martnaskomiteen gir ut en egen martnasavis i samarbeid med mediehuset Innherred. De som vil delta med annonser i disse bilagene, kan kontakte mediehuset på telefon 74 01 90 00. Martnasbilagene distribueres til alle husstander på strekningen Steinkjer – Frosta.

Martnaskomiteen jobber aktivt for å skape publisitet rundt arrangementet, i media og på sosiale medier. Det vil også reklameres for Levangermartnan på plakater i regionen.


Påmelding

 


Har du spørsmål?
Kontakt Levanger Handelsstand
v/Trond Hattrem
trond@hattrem.no

Reklame